احداث ۱۷۰ کیلومتر باند دوبانده در استان اصفهان

در حوزه راهسازی استان اصفهان، یک پروژه بزرگ و بسیار مهم به اجرا درآمده است. مدیرکل…